Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ardanovce

Základné údaje
Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí J časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky. Prvýkrát sa spomína v r. 1317 ako Jardan. Osada Dvorec sa spomína v r.1404. Pôvodne kuriálna obec sa stala od r. 1332 majetkom nitrianskeho biskupstva. Časť obce bola od r. 1411 majetkom nitrianskej kapituly. Od r. 1777 patrila nitrianskej kapitule aj časť patriaca nitrianskemu biskupstvu. V r. 1599 boli Ardanovce vypálené a vyrabované Turkami. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a pestoval sa tu aj vinič. Obec je plynofikovaná a plánuje výstavbu vodovodu. Najbližšie zdravotné stredisko je v Radošine. Najbližšia základná a materská škola je v obci Šalgovce. V obci sa nachádza neskorogotický kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi z r. 1503, ktorý je postavený na mieste pôvodného kostola z prelomu 12. - 13. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť