Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lehnice

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine, v centrálnej časti Žitného ostrova, 13 km od Dunajskej Stredy. Súčasťou dnešnej obce sú aj niekdajšie samostatné lokality Veľký Lég, Kolónia, Malý Lég, Sása a Masníkovo. Najstaršia písomná správa o obci sa zachovala z r. 1239 v tvare Legu. V r. 1250 sa spomína ako lokalita, v ktorej bývajú dvorníci. Už v stredoveku patrila šľachtickým rodinám, najmä Sárkányovci a Zomorovci mali tu majetky. Masníkovo vo forme Elewpathon sa spomína v r. 1435. Patrilo tiež šľachtickým rodinám už v stredoveku, v 19. stor. tu mali majetky Petőczovci, Váradyovci, Bacsákovci a Benyovszkyovci. V r. 1634 Veľký Lég mal 120, Malý 70 a Sása 50 obyvateľov.
K pamätihodnostiam v obci patrí neskororenesančný kaštieľ zo začiatku 17. stor., ktorý prestaval gróf Rudolf Benyovszký podľa vzoru anglických a škótskych kaštieľov v r. 1930. Pri ňom je anglický park. Kostol sv. Alžbety bol postavený na mieste gotického kostola v r. 1679. V Lehniciach je prírodná rezervácia Hetméň so zvyškami lužného lesa.
M. č.: Lehnice, Malý Lég, Masníkovo, Sása, Veľký Lég.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť