Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Voderady

Základné údaje
Leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na širokej nive potoka Gidra. Je tu najcennejší prírodný sentimentálny park na Slovensku, ktorý v r. 1794 - 97 založil B. Petri. Okrem obligátnych slohových prostriedkov (rozľahlá ruina, loggia, pustovňa, grotta, starý mlyn, ale aj chinosérie) sa pokúsil o dekoratívne uplatnenie stád dobytka v parkových scenériách.

V tejto lokalite sa našlo sídlisko z doby laténskej a z doby rímskej. V období Veľkej Moravy patrili pod správu veľkomoravského hradiska v Majcichove. Starali sa o vodné toky, o budovanie hrádzi a pod. Z tohto zamestnania pôvodného obyvateľstva sa vyvinul aj názov obce, Voderady. Prvá zmienka o obci je z r. 1241. Často menila zemepánov, v r. 1553 patrila biskupstvu v Rábe, v 17. stor. Baraňajovcom, od zač. 18. stor. Zichyovcom, ktorí tu v pol. 18. stor. vybudovali neskorobarokový kaštieľ a sídlo správy panstva Voderady. Kaštieľ bol v r. 1860 rozšírený a prestavaný v neoempírovskom slohu. V súčasnosti sa v jeho priestoroch nachádza škola. V blízkosti kaštieľa je postavený rím. kat. kostol z r. 1674, pri barokovej obnove v r. 1774 bola postavená veža. Kalvária pochádza z r. 1722.

V r. 1872 tu založili knižnicu čitateľského spolku za podpory J. Viktorina a F. A. Urbánka. Narodil sa tu Ján Koniarek (28. 1. 1878 - 4. 5. 1952), významný sochár, v r. 1871 - 77 tu pôsobil redaktor a publicista Andrej Kubina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť