Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižný Klátov

Základné údaje
Nachádza sa na severozáp. Košickej kotliny v úzkej doline Myslavského potoka. Chotár je prevažne v odlesnenej pahorkatine, na sev. vo vrchovine Slovenského rudohoria, ktoré tvoria prvohorné porfyroidy, diority, a druhohorné vápence. Na juž. okraji a vo vých. časti je bukový les. Má hnedé lesné pôdy. Okolie obce osídlené už v st. a ml. dobe kamennej a v eneolite. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1317. Patrila zemanom z Bašky, od r. 1374 mestu Košice, r. 1397 obyvatelia dostali výsady košických mešťanov. R. 1553 mala obec 6 port, v r. 1633 bol v prevádzke mlyn a píla, v pol. 17. stor. mala 20 gazdov a 11 želiarov, v r. 1715 mala 9, v r. 1720 6 domácností, v r. 1762 32 gazdov a 5 želiarov, r. 1828 50 domov a 332 obyv. Zaoberali sa poľnohospod., uhliarstvom, pastierstvom, baníctvom. Koncom 19. stor. sa mnohí vysťahovali do Ameriky. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Kostol rím. kat. sv. Michala z r. 1930. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Rudohorie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť