Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Petrovo

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria v doline prítoku Hankovského potoka. Chotár je na terasovej plošine, ktorá je odlesnená. Časť chotára na severe má ráz vrchoviny a je zalesnená prevažne bukovým porastom. Prvá písomná zmienka je z r. 1320 ako Peturmanfalua a založil ju dedičný richtár Peterman. Patrila štítnickým Bebekovcom a po nich, od 17. stor. viacerým zemepánom. Bola viackrát spustošená Turkami. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., chovom oviec, uhliarstvom, neskôr košikárstvom a časť odchádzala na sezónne práce. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v poľnohosp., priemysle, baníctve, obchode a službách. Nachádza sa tu ev. a. v . kostol z prelomu 18. stor. Na pôde hospodári PD Roštár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť