Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Leles

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 110 m. Archeologické nálezy dosvedčujú jestvovanie miestneho sídliska od 9. stor. Boleslav, pôvodom šľachtic, ako vacovský biskup okolo r. 1190 založil v Lelesi kláštor pre mníchov premonštrátov, čo v r. 1214 potvrdil kráľ Ondrej II. Leleské prepošstvo pôsobilo ako hodnoverné miesto, teda vydávalo verejnoprávne listiny, najmä o majetkovoprávnych pokonávkach šľachticov aj mešťanov. Leles pravdepodobne od 13. stor. sa rozvíjal ako mestečko s právom trhu a jarmokov. Zemepánom mestečka bol prepošt. V r. 1600 mal Leles 52 obývaných domov, kostol, kláštor s hospodárskym príslušenstvom. Neskôr meštianske rodiny chudobneli a ubúdalo ich. V r. 1715 - 20 tu žilo postupne len 17 a 16 meštianskych domácností, v r. 1828 bolo 224 domov a 1609 obyv., v r. 1900 bolo 1921 obyv., v r. 1970 2180 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Budovy prepošstva po stavebných úpravách v 16. až 20. storočí. Rím. kat. kostol zo 14. stor., kostol ev. ref. v prvej polovici 19. stor., socha z 19. stor.

Súčasťou obce je bývala dedina Kapoňa, o ktorej je prvý písomný doklad z r. 1287. Tamojší kostol je dokumentovaný od 14. stor. V r. 1600 malo sídlisko 17 poddanských domov, v r. 1828 bolo 40 domov a 301 obyv., v r. 1900 bolo 197 obyv. Od r. 1941 je súčasťou obce Leles.
M. č.: kapoňa, leles.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť