Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudinka

Základné údaje
Leží na severovýchodnom okraji Javorníkov pri ústí Janinského potoka do Kysuce nad Kysuckou bránou. Východnú pahorkatinnú časť chotára vyúsťujúcu do doliny Kysuce tvoria druhohorné horniny, západnú vrchovinnú s výrazným bradlom Rochovice treťohorný flyš. Zalesnený je západný a južný obvod chotára. Má hnedé lesné pôdy. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína ako Minor Rudiny v r. 1506. V r. 1522 ako Also Rwdyna, r. 1773 ako Malá Rudinka, r. 1888 Rudinka, Kisrudina, Kisrudas. Pôvodne roľnícka obec bola v 17. storočí ovplyvnená valašskou kolonizáciou. Na rozhraní katastrov Rudinky a Vrania sa našli zvyšky opevnení a hrádku na vrchu Rochovica z obdobia púchovskej kultúry. Patrila budatínskemu panstvu, časť zemianskym rodinám. V r. 1784 mala obec 27 domov, 33 rodín, 157 obyv. Zaoberali sa prácou v lesoch, chovom dobytka a poľnohosp. Samostatnou obcou sa stala v r. 1950, keď sa odčlenila od obce Rudina. Cirkevne patrí k fare v Rudine.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť