Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Hoste

Základné údaje
Obec leží v Z časti Bánovského výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na strednom toku potoka Livina. Chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašovými hlinami. Zvyšky nízkych dúbrav, ojedinele s brezou. Na malom slovanskom hradisku boli odkryté základy románskeho kostolíka. Po prvýkrát sa spomína v r. 1329 ako Wendegy. Pôvodne patrila bánovi Bečendovi z rodu Hunt-Poznanovcov, od 16. stor. panstvu Topoľčany, od. 17. stor. panstvu Továrnky. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vynikali ako kolári. V r. 1731 tu bol zriadený provizoriát. Podliehali mu obce Libichava, Pochabany, Solčianky, Veľké Hoste a Zlatníky. Za 1. ČSR poľnohosp. obec, za socializmu tu hospodárili Štátne majetky Bánovce nad Bebravou. V obci je barokový kostol z r. 1787 s renesančným zvonom z r. 1651.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť