Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hontianske Tesáre

Základné údaje
Ležia v doline Štiavnice na vých. okraji Ipeľskej pahorkatiny a juhozáp. okraji Krupinskej výšiny. Uvedené pohoria sú na plochých chrbtoch odlesnené, na strmších svahoch sa nachádzajú agátové, dubové a hrabové lesy. Názvy obce: 1279 - Tezer; 1773 - Tesary; 1920 - Tesáre; 1927 - Hontianske Tesáry; maď. Teszér, Teszár. Prvá písomná zmienka pochádza z 13. stor. V r. 1279 kráľ Ladislav IV. daroval toto územie Demeterovi Huntovi. R. 1285 patrila hradu Drégeľ. Obec sa spomína aj v listine šahanského konventu z r. 1311. V súpise pápežských desiatkov z r. 1332 sa spomína románsky Kostol sv. Michala. V 16. stor. bola vo vlastníctve rodiny Péliovcov. V r. 1536 manželka Antona Péliho darovala tunajšie pozemky prepošstvu v Šahách. V 18. stor. patrila Demédyovcom, Hellenbachovcom a i. V r. 1715 mala 53 poddanských domácností, v r. 1720 dva mlyny, r. 1828 žilo v 100 domoch 602 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Na Patkôši je neskorogot. stavba, ktorá bola pôvodne kláštorom Červených mníchov. Objekt mal 4 bašty, ktoré chránili centrálnu budovu. Pod objektom bolo veľa pivníc, z ktorých viedli chodby do okolitých lesov. Na miestnom cintoríne je pochovaný ev. kazateľ a spisovateľ Karol Braxatoris (1806 - 1869).
M. č.: Báčovce, Dvorníky, Hontianske Tesáre, Šipice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť