Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Petrova Ves

Základné údaje
Petrova Ves leží v západnej časti Slovenska v malej kotline otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Z ostatných strán ju obklopujú nevysoké pahorky Myjavskej pahorkatiny, ktoré na severovýchode a východe prechádzajú do kopcov okolo Unína a Holíča. Archeologické nálezy potvrdili osídlenie v chotári už v keltskom období. Ako Peterfalva sa obec spomína v r. 1392, kedy patrila panstvu Holíč. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a pestovaním zeleniny. V chotári obce sú náleziská ropy. V r. 1715 mala obec 19 poddanských a 34 želiarskych domácností, v r. 1787 134 domov a 942 obyvateľov, v r. 1828 to bolo 160 domov a 1116 obyvateľov. Dominantou obce je rím. kat. kostol z druhej polovice 14. stor., barokovo prestavaný v r. 1762. Obec patrila po celé obdobie svojej existencie medzi najväčšie obce holíčskeho panstva. V obci sa každoročne koná Svätodušný jarmok a v rámci neho medzinárodná Záhorácka veterán rallye.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť