Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bačka

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 102 m. Prvý hodnoverný písomný doklad o Bačke je z r. 1282. Jestvovala pravdepodobne už pred 11. stor. O miestnom far­skom kostole jestvujú doklady od 13. stor. Sídlisko malo v r. 1600 dvadsať obývaných poddanských domov, jednu - dve kúrie miestnych zemanov, kostol a faru. Nes­kôr sa počet obyv. a domov vý­razne menil. V r. 1715 žilo v Bačke 10 poddanských domácností, v r. 1720 už 16 domácností, v r. 1828 bolo 71 domov a 528 obyv., v r. 1900 bolo 642 obyv., v r. 1970 bolo 645 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z 15. stor., v 18. storočí prestavaný. Kúria z konca 18. stor. bola v druhej polovici 19. stor. stavebne upravená.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť