Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stratená

Základné údaje
Obec leží v Slov. rudohorí v úzkej doline horného toku rieky Hnilec. Chotár sa rozprestiera na území NP Slovenský Raj. Tvoria ho strmé vápencové bralá a rozoklané doliny. Porast je väčšinou smrekový s prímesou jedle. Prvotný názov obce bol Sztraczena. Vznikla ako banícka a hutnícka obec na území Hrabušického panstva . Časť obce na pravej strane Hnilca patrila pôvodne Dobšinej. V chotári obce sa ťažila meď, nikel a kobalt. Roku 1723 tu Csákyovci postavili vysoké pece (hutu), ktoré od nich v r. 1840 odkúpili Coburgovci. Huta v Stratenej pracovala až do r. 1926. V 30. rokoch 20. stor. bola dostavaná železničná trať Červená Skala - Margecany a Stratená získala lepšie spojenie s okolím. V r. 1964 bola k obci pričlenená osada Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Obyv. pracovali hlavne v miestnej železiarni a zaoberali sa aj ťažbou dreva. V súčasnosti sú zamestnaní v obchode a službách, v lesníctve, priemysle, doprave a ťažbe nerastných surovín. V obci sa nachádza pseudogot. rím. kat. kostolík z r. 1909. Obec je významnou turistickou lokalitou Slovenského Raja.
M. č.: Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratená.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť