Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Urmince

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny v krátkom bočnom údolí na dolnom toku potoka Bojnianka, JZ od okresného mesta Topoľčany. Obec sa vyvinula zo starého slovanského osídlenia. Prvá písomná zmienka je z r. 1156, v r. 1291 sa spomína ako Eurmen. Osada Kľačany sa spomína v r. 1316 ako Kelechen. Miestne časti Domovina, Karlov Dvor, Preš. Obec v 13. stor. patrila do vlastníctva Ludanického panstva, neskôr rodine Cabajskovcov, od r. 1481 patrila Dvoranskovcom, v 16. stor. Babindolskovcom, Dolgosovcom, Berényiovcom, po r. 1687 panstvu Ludanice, v 18. stor. Erdődyovcom a od r. 1869 tu mali majetky Stummerovci. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V súčasnosti je to rozvinutá obec s kompletnou infraštruktúrou. Je tu základná škola, zdravotné stredisko, kultúrny dom, stavajú sa nové byty. Stredom obce prechádza štátna cesta spájajúca mestá Topoľčany a Hlohovec.
M.č.: kľačany, urmince.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť