Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Trnávka

Základné údaje
Leží v Žiarskej kotline prevažne na nive Hrona. Obec sa prvý raz písomne uvádza v r. 1388 ( Thornoka Inferior), patrila hradnému panstvu Revište. Opátstvo v Hronskom Beňadiku tu malo mýtnu stanicu. Od konca 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., doplnkovo pltníctvom a tkaním plátna. Škola je dokladovaná od r. 1909. Počas 2. svet. vojny tu pôsobila protifašistická ilegálna skupina vedená Karolom Dolinským, ktorá tlačila ilegálny časopis Jánošík a letáky. Kaplnka najsv. Trojice, neoklas., bola postavená r. 1872, obnovená r. 1936. Pamätným domom je budova ZŠ, v ktorej sa ukrývali ileg. pracovníci a tlačil sa ileg. časopis Jánošík.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť