Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rankovce

Základné údaje
Obec sa nachádza vo vých. časti Košickej kotliny v doline malého potoka ústiaceho do Olšavy. Chotár na vyššej pahorkatine a v severových. časti na mierne členitých Slanských vrchoch tvoria súvrstvia ml. treťohôr a sopečné horniny. Súvislý les s prevahou buka a duba je len na východe. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Nachádza sa tu prameň minerál. vody. Osídlené v halštatskej dobe. Prvýkrát sa spomína v r. 1332 - 1335. V 14. stor. patrila do svinického panstva, ktoré v tomto období bolo majetkom kráľa a neskôr päťkostolského biskupa. R. 1427 mala 25 port. Patrila aj Perényiovcom, potom panstvu Trebišov. R. 1601 mala 33 usadlostí, r. 1630 odviedla deviatok po štvrť porty od gazdov aj od želiarov. R. 1715 mala 6, r. 1720 3, r. 1772 42 domácností. R. 1828 mala 47 domov a 322 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. V 19. stor. tu pôsobil zberateľ ľudových piesní Ján Hlavík, ktorý tu aj zomrel, a spisovateľ Jonáš Záborský. Kostol ev. klas. z konca 18. stor., rozšírený v 1. pol. 19. stor. Filiálka rím. kat. far. úradu v Kecerovciach. Filiálka gr. kat. far. úradu v Košickom Klečenove. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť