Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dedina Mládeže

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine na nízkom pravobrežnom poriečnom vale Váhu. Odlesnený chotár tvorí močaristá naplavená rovina medzi Váhom a Malým Dunajom. Má lužné a nivné, príp. močaristé pôdy. Vznikla v r. 1954 osamostatnením osady Družstevná od Kolárova na poľnohosp. nevyužívanej pôde, močaristých pustinách, ktoré boli často zaplavované povodňami. Pôvodne tu boli pasienky, lúky a mokrade, na ktorých sa pásol dobytok obyvateľov Kolárova. Stavba bola analógiou mládežníckej stavby Trať mládeže v poľnohosp. Mala byť vzorovou poľnohosp. obcou v rámci kolektivizácie dediny. So stavbou úplne novej obce začala prevažne mládež v r. 1949 a bola dotovaná štátom. Okrem bežnej poľnohosp. produkcie sa pokusne pestovali aj iné poľnohosp. produkty ako ryža a i.
M. č.: Dedina Mládeže, Malý Ostrov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť