Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Topoľníky

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine, v severovýchodnej časti Žitného ostrova. Vznikla v r. 1940 zlúčením obcí Dolný a Horný Ňáražd. Najstaršia písomná správa o lokalite Narias sa zachovala v Zoborskej listine z r. 1113. V 14. stor. bola dedina s názvom Nyarasd majetkom krajinského sudcu Simona. Už začiatkom 15. stor. Horný Ňáražd ako aj Dolný Ňáražd boli majetkom rodiny Szentgyörgyi (Svätojurský). Už v stredoveku ich obyvatelia boli známymi rybármi. Chytali tu najmä jesetery. Dolný Ňáražd v 18. stor. sa stal sídlom panstva, ktorého najvýznamnejším majiteľom boli Pálffyovci. Od r. 1796 patrila medzi zemepánske mestečká, keď získali právo trhu. Súčasťou tohto panstva sa stal aj Horný Ňáražd. Pálffyovci zostali zemepánmi oboch až do zrušenia poddanstva. V r. 1849 sa v chotári obce odohrala bitka medzi revolučnými maďarskými a cisárskymi vojskami. Na ich pamiatku bol postavený obelisk. K pamätihodnostiam patrí aj rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie. Pôvodný gotický kostol bol v r. 1852 prestavaný. V obci sa nachádza pranier z r. 1796. Obec sa aj vďaka termálnemu kúpaliska teší záujmu turistov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť