Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čabiny

Základné údaje
Ležia v hornej časti doliny Laborca v nadmorskej výške okolo 250 m. Terajšia obec Čabiny vznikla zlúčením dedín Nižné Čabiny, Vyšné Čabiny a Vyšný Harbok. Dedinu Nižné Čabiny založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1410 na majetku zemanov zo Zbudze. Prvý doklad o dedine je z roku 1415. Od konca 15. storočia patrila šľachticom Drugethovcom ako majetková súčasť ich humenského panstva. V roku 1600 malo sídlisko 16 poddanských domov, dom šoltýsa, pravoslávny kostol a faru. V roku 1715 v Nižných Čabinách hospodárilo 16, v roku 1720 trinásť poddanských domácností, v roku 1828 bolo v Nižných a Vyšných Čabinách spolu 142 domov a 1066 obyvateľov. Dedina Vyšné Čabiny vznikla v tom čase a takým spôsobom ako Nižné Čabiny, avšak na území humenského panstva. Najstarší doklad o listine je z roku 1478. V roku 1600 malo výšnočabinské sídlisko obývaných 14 poddanských domov a dom šoltýsa. Pravdepodobne od 16. storočia v dedine jestvoval drevený pravoslávny kostol. V období okolo rokov 1715 až 1720 tam hospodárilo 15 poddanských domácností. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1925. Dedinu Vyšný Harbok založil šoltýs s usadlíkmi pravdepodobne v 14. alebo v prvej polovici 15. storočia. Najstarší priamy doklad o dedine je z roku 1463. Patrila zemanom zo Zbudze. V roku 1600 bolo v sídlisku 7 poddanských domov možno aj dom šoltýsa. V roku 1715 mal Vyšný Harbok 10 poddanských domov, v roku 1720 len 9 domov. K dedine patril aj mlyn.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť