Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kokošovce

Základné údaje
Ležia v severnej časti Košickej kotliny, v doline Delne, v nadmorskej výške okolo 375 m. Sídlisko založili miestni zemania v 13. storočí. Písomné správy o majetku a dedine pochádzajú z r. 1272 a 1293. Patrili miestnym zemanom. V r. 1427 tu hospodárilo do 10 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 19 poddanských domov, mlyn a kúrie miestnych zemanov. V r. 1715 až 1720 tu hospodárilo 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 74 domov a 539 obyvateľov, v r. 1900 bolo 462, v r. 1970 541 obyvateľov. Rim. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza z r. 1815. V obci je MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., obecná knižnica, FK Kokošovce, futbalové ihrisko, dobrovoľný hasičský zbor založený v r. 1923. Súčasťou rekreačného strediska Sigord je vodná nádrž a minerálne pramene Šťavica, ktoré navštívila koncom 19. stor. kráľovná Alžbeta Bavorská o čom svedčí aj pamätná tabuľa z r. 1898. Obec je splynofikovaná, v súčasnosti je vo výstavbe vodovod, ČOV a kanalizácia. Rozvojové plány: obec má predpoklad na rozvoj malého a stredného podnikania predovšetkým v oblasti vidieckej turistiky, agroturistiky a poľovníctva. Obec spolupracuje s firmami pri realizácii výstavby letného kúpaliska a letnej bobovej dráhy. V novej urbanistickej štúdii sa počíta s vyčlenením pozemkov na výstavbu asi 100 rodinných domov, ako aj s vyčlenením priemyselnej zóny. Obec je členom ZMOS, združenia obcí EKOTORYSA a neziskovej organizácie SIGORD.
M. č.: kokošovce, sigord.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť