Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Chyndice

Základné údaje
Obec leží vo V časti Žitavskej pahorkatiny, 6 km SZ od Vrábeľ. Prvýkrát sa spomína v r. 1234 pod menom Hymd, keď bola sídlom kráľovských dvorníkov a rybárov. Belo IV. daroval časť pozemkov v 13. stor. Forgáchovcom. V časoch tureckej nadvlády v r. 1570 nebola podmanená, ale obyvatelia daň platili dobrovoľne. V r. 1576 ju Turci vypálili. V 16. stor. fara prešla do rúk protestantov. V r. 1751 väčšie vinice obrábalo 29 rodín. V 18. stor. boli majetkom Paluškovcov z panstva Veľká Maňa. V 19. stor. majetkové podiely získali aj Weisovci a rodina Slávyovcov. V r. 1866 májový mráz zničil úrodu. V r. 1908 veľký požiar zničil časť obce. JRD zal. 1957. Školské tradície začali v r. 1830, kedy sa prvýkrát spomína učiteľ. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie dokončili v r. 1750, pôvodná absida z 13. stor. je sakristiou súčasného kostola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť