Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bátka

Základné údaje
Obec vznikla r. 1907 zlúčením Nižnej a Vyšnej Bátky. V 15. stor. to bola spoločná obec. Leží uprostred Rimavskej kotliny na pravostrednej nive a najnižšej terase Blhu. Názvy obce: Nižná Bátka: 1300 Bathka; 1414 Also Bathka; 1786 Batka; maď. Alsóbátka. Vyšná Bátka: 1294 Bathka; 1414 Felseubathka; 1786 Batka; maď. Felsőbátka. R. 1411 bola zemepánmi obce rodina Bátkayová. Neskôr ju nachádzame vo vlastníctve grófa de La Motte, potom vo vlastníctve rodiny Bornemissu. Počas tureckých vpádov a stavovských povstaní obec spustla. V r. 1715 tu žilo len 9 poddanských rodín. R. 1828 žilo v 58 domoch 497 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou kultúrnou pamiatkou je kostol klas. ref. zo začiatku 19. stor.; kúria neoklas. z konca 19. stor. a dve kúrie klas. z polovice 19. stor. Pôsobil tu spisovateľ Ľudovít Kubáni (1855-1860). V obci sa nachádza materská škola, základná škola, kultúrny dom, verejná knižnica, ambulancie praktického lekára, futbalové ihrisko, obchody a pohostinstvo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť