Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bielovce

Základné údaje
Nachádzajú sa na hranici s Maďarskom, 28 km JV od Levíc. Chotár obce je odpradávna obývaný, našli sa tu archeologické nálezy z neolitu a eneolitu, zo strednej doby bronzovej, halštatskej a laténskej, slovansko-avarské a ranouhorské pohrebisko a sídlisko z 8. až 10. stor. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1138. Po vyhnaní Turkov, v r. 1696 dedina patrila Judite Rudnayovej. Žofia Rudnayová tu dala v r. 1715 postaviť nový rím. kat. kostol. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, čiastočne aj rybárstvom. Po vzniku ČSR sa Bielovce stali pohraničnou obcou. V r. 1948 vznikol ŠM, JRD bolo v obci založené v r. 1951. Obec bola elektrifikovaná až v r. 1957. V období industrializácie (1960 - 80) časť obyvateľstva, najmä mužského dochádzala za prácou do Štúrova a vzdialenejších miest. Od r. 1991 má obec svoj obecný úrad a starostu. Zo stavebných pamiatok sa v obci zachovali dva kaštiele, Bossányiovský z konca 19. stor. (prestavaný po r. 1950, od r. 1955 do r. 1994 slúžil ako škola a detský domov) a Csillagovský zo zač. 20. stor., v ktorom bolo v 50-tych a 60-tych rokoch poľnohosp. učilište. Z kostolov v obci je starší rím. kat. kostol sv. Martina (1714). Kostol ev. reformovanej cirkvi bol postavený v r. 1913.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť