Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Alekšince

Základné údaje
Obec leží v J časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 14,5 km JV od Hlohovca. V chotári obce sa našli stopy osídlenia z mladšieho paleolitu, pohrebisko zo staršej doby bronzovej, halštatské sídlisko zo staršej doby železnej, rím.-barbarské sídlisko a ranostredoveké pohrebisko. Prvá zmienka o obci pod menom Alexu je z r. 1156, kedy bola majetkom Ostrihomskej kapituly. V r. 1242 Ladislav IV. dovolil rod. Rišňovských osídliť tatárskym vpádom zničenú dedinu. V r. 1601 obec vypálili Turci, v r. 1664 spustnutú pôdu obrábali obyvatelia Lukáčoviec. V r. 1828 mala obec 72 domov a 509 obyvateľov. Popri Ostrihomskom arcibiskupstve postupne patrila viacerým zemianskym rodinám Majlátovcom, Bartakovičovcom, Šándorovcom a iným. Kúria zo zač. 19. stor., patrila grófovi Dezasse, od r. 1954 je vo vlastníctve obce. Klasicistickú kúriu z 19. stor. postavil Jánoši. Rím. kat. kostol sv. Anny bol postavený na mieste klasicistickej kaplnky z r. 1802. Nitrianske biskupstvo kúpilo pozemky v r. 1939. V r. 1942 - 43 boli na potoku Andač vybudované rybníky. Po r. 1945 bola v obci vybudovaná tehelňa. ŠM bol založený v r. 1948, JRD v r. 1949. Novú budovu školy postavili v roku 1979.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť