Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horný Pial

Základné údaje
Leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny na terasách Hrona. Neďaleko obce (16 km) sa nachádza známe termálne kúpalisko Podhájska. Písomne sa obec uvádza v r. 1209 (Pelly). V r. 1251 patrila Albertovi zo zem. rod. Bolyára - Pélyiho, neskôr prešla do majetku rod. Hunyadyovcov a z časti Majthényiovcov. Písomne sa spomína ďalej v r. 1484 (Egyhazaspel), kedy bola poplatná Turkom. Z obdobia vlády Márie Terézie sa zachoval súpis poddaných podávajúci prehľad o obyvateľoch a konkrétnych obhospodarovaných plochách pôdy. Koncom 18. stor. sa objavuje názov obce Piel, resp. Horný Pial, ktorý sa používa dodnes. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. V súčasnosti je časť obyv. zamestnaná v PD v obci Veľký Ďur, v Hornom Piali je hospodársky dvor družstva zameraný na chov ošípaných. Poľnohosp. prvovýrobe sa venujú súkromne hospodáriaci roľníci zameriavajúci sa na pestovanie obilia, kukurice, repky olejnej, uhoriek, papriky a na chov ošípaných. Známa je fa Salmet, v. o. s., zameraná na výrobu cirokových metiel, nábytku, dverí, okien a i. výrobkov z dreva. Tradičným ľud. remeslám sa venuje rod. Nagyovcov (tkanie kobercov na krosnách, výroba sediel a bičov z kože, ale aj drevorezba a kovovýroba). V obci sú espressá, bar s biliardom, kaderníctvo, holičstvo i súkromná autobusová preprava. Ubytovanie v obci bude zabezpečovať minipenzión od r. 2005. Vybudovaný je vodovod, obec je splynofikovaná, pripravuje sa výstavba ČOV. Pôsobí tu knižnica. Novostavba kultúrneho domu bude dokončená v r. 2005. Amatérsky futbalový klub FC Horný Pial hrá 3. triedu okresnej súťaže. Možnosti športového vyžitia zabezpečuje futbalové ihrisko s prezliekárňou. V obci sú voľné kapacity na výstavbu rod. domov i podnikateľských objektov.

Klas. ref. kostol bol postavený v r. 1837, veža v r. 1929. Kaplnka v miestnom cintoríne postavená v skorom románskom slohu pochádza z konca 12. stor. V jej okolí sa zachovali viac ako 200 rokov staré lipy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť