Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tešedíkovo

Základné údaje
Leží 7 km od Šale smerom na juhozápad. V chotári sa nachádza chránené územie Čierne jazero, kde sa vyskytuje vzácna flóra. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v listine datovanej rokmi 1237 - 1240. V roku 1251 sa spomína ako dedina chovateľov bobrov, teda kráľovských služobníkov. V roku 1252 kráľ daroval dedinu turčianskemu premonštrátskemu kláštoru. Od druhej polovice 16. stor. patrila jezuitom, od prvej polovice 17. stor. Trnavskej univerzite, po roku 1776 kráľovskej komore v správe verejnej základiny. Koncom 18. a v prvej polovici 19. stor. tu bola továreň na výrobu modrej farby. 15. a 20. - 21. júna 1849 sa tu odohrala bitka medzi revolučnými maďarskými a rakúsko-ruskými spojeneckými vojskami. Obec mala v roku 1864 2177 obyvateľov, kým v minulosti sa zaoberali poľnohospodárstvom, po roku 1960 postupne prevažná časť obyvateľov našla živobytie v priemysle a v službách. V súčasnosti je tu významný aj chov husí.

V obci je slovenská a maďarská základná škola a dve materské školy, ako aj dom opatrovateľskej služby. K pamätihodnostiam patrí rím. kat. kostol, ktorý bol vysvätený 11. októbra 1820. Bol postavený v klasicistickom slohu. Kalvária, evidovaná kultúrna pamiatka, pochádza z 19. stor. Kaplnka v cintoríne pochádza z roku 1869 a pamätník, postavený na pamiatku bitky v r. 1849 z r. 1869. Obec má družobné vzťahy s mestom Tab z Maďarska, a mestom Dettenhausen v Nemecku. Každoročne 15. marca sa konajú v obci regionálne oslavy na výročie vypuknutia revolúcie a boja za nezávislosť 1848 - 1849 v Uhorsku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť