Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kalša

Základné údaje
Obec leží v Podslanskej pahorkatine na juhových. úpätí Slanských vrchov. Vyššie svahy zalesnené listnatým porastom. Prvá pís. zmienka z r. 1270 (Kolse). R. 1321 majetkom kastelána hradu Füzér. R. 1427 mala 13 usadlostí. V pol. 16. stor. majetkom mesta Košice získanom od pánov zo Slivníka. Zač. 18. stor. za protihabsburského povstania vyľudnené, príchod slovenského gr. kat. obyv. R. 1828 mala 40 domov. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., furmankou a drevorubačstvom. Rím. kat. kostol Panny Márie - Pomocnice kresťanov z r. 1995. Fil. rím. kat. far. úrad Slivník, fil. gr. kat. far. úrad Slanské Nové Mesto, fil. ref. cirk. zb. Slanec. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ, Klub dôchodcov. Žel. stanica. Člen Slanského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť