Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bohúňovo

Základné údaje
Leží na styku SV okraja Rimavskej kotliny a Slov. krasu. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1243 ako Lokuna. V 16. - 17. stor. bola obec pod tureckou nadvládou, následkom čoho obyv. hromadne utekali. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., uhliarstvom, povozníctvom, neskôr v 19. - 20. stor. aj murárstvom. V súčasnej dobe sú zamestnaní prevažne v priemysle, doprave, obchode, poľnohosp. a verejnej správe. V obci sa nachádza neskorogot. kostol ref. cirkvi z 15. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť