Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nové Sady

Základné údaje
Obec leží v Z časti Nitrianskej pahorkatiny, 16 km SZ od Nitry. Archeológovia odkryli v lokalite obce kostrové pohrebisko lengyelskej kultúry z neolitu. Súčasťou obce je i bývalá obec Sila. Prvá zmienka o dedine Kurt je z r. 1156, keď vybrané desiatky ostrihomský arcibiskup prepustil Ostrihomskej kapitule. V r. 1264 prebehol spor zemanov z rodiny Kurt o rozdelenie pozemkov. Meno rodiny prevzala aj obec, neskôr niesla meno Ašakerť. Giciovci v r. 1550 postavili opevnený kaštieľ. V r. 1664 23 domácností platilo dane Turkom, v Sile 18 domácností. Obec Sila bola v 17. - 19. stor. majetkom Nitrianskeho biskupstva. V Ašakerti hospodárili Giciovci, Bercsényiovci, Mednyánskovci a Klobušickovci. Počas 1. ČSR bolo v obci vyspelé družstevníctvo. Od r. 1948 nesie obec meno Nové Sady. JRD bolo zal. v r. 1950, v Sile 1958. V súčasnosti v obci prosperuje poľnohosp. družstvo. V r. 1960 sa Sila zlúčila s Čabom a v r. 1976 sa obe spojili s Novými Sadmi. Čab sa odčlenil v r. 1999. Vzdelávanie detí v obci začalo už v r. 1642, kedy je zaznamenaný učiteľ J. Petroselin z Prahy. Starý kostol zanikol v r. 1840, nový je z r. 1909. Renesančný kaštieľ je zo 17. stor., klasicistický ev. kostol pochádza z r. 1786.
M.č.: Ceroviny, Nové Sady, Sila.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť