Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Svätý Peter

Základné údaje
Obec leží v malebnom údolí výbežku pohronskej pahorkatiny. Na piesčitých pahorkoch sú agátové lesy a vinice produkujúce vysokokvalitné víno. Okolo pahorkatín sú úrodné polia najmä v južnej oblasti chotára obce. Na nivách má nivné a lužné pôdy, na piesčitých sprašiach terasy a pahorkatiny, pôdy černozemné, miestami rozsiahle piesočné presypy. V chotári obce sa našli archeologické nálezy dokazujúce osídlenie už v strednej dobe bronzovej, keltské kostrové pohrebisko a na Malých Lúkach pohrebisko z 10. - 11. storočia. Leží v oblasti, ktorá bola vždy husto osídlená. Prvá známa písomná spomienka o obci je z r. 1332, keď patrila k majetkom komárňanského hradu. Po vyhnaní turkov sa čiastkovým majiteľom gróf Mikuláš Zríni, ktorý tu dal postaviť opevnený kaštieľ, ktorý sa neskôr stal majetkom Zichyovcov. V časoch rákócziovského povstania slúžil ako dočasný župný dom. V r. 1715 sú v obci už známe vinice. Gróf Mikulás Zichy tu dal postaviť veľkú vinnú pivnicu, ktorá slúži svojmu účelu doposiaľ. Z tejto pivnice, resp. oblasti nosili víno aj na stôl cisárovnej Márie Terézie. Obyvateľstvo sa zamestnáva poľnohosp., záhradníctvom a vinohradníctvom. Z viníc chotára obce sa dostávajú do obchodnej siete kvalitné odrodové vína, z ktorých najznámejší je Svätopeterský rizling. V 19. stor. tu pracovala pálenica, zač. 20. stor. tehelňa. Obyvatelia boli roľníci ovocinári a hrnčiari. Barokový rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla z r. 1730 bol postavený na mieste gotického, v r. 1763 bol obnovený a klasicisticky upravený. Trojičný stĺp na námestí je z r. 1890. Kalvínsky kostol z r. 1784 bol v 19 stor. rozšírený. Budova rím. kat. fary je z r. 2003.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť