Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rimavské Zalužany

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria v doline Rimavy. Chotár tvoria fylity a porfyroidy. Pieskovce rimavského súvrstvia. Mineralogicky sú prevažne z kremeňa, plagioklasu, draselného živca, ojedinele zo sľúd a i. Minerálny prameň-zemitá voda s obsahom CO2. Dubový les so zverou. Výskyt - ostrica prstnatá, javor tatársky. Obec sa spomína r. 1362 - Zalusan, patrila viacerým drobným zemanom. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., v Príboji aj spracovaním dreva. V 19. stor. tu bola grafitová baňa. Zalužany s prívlastkom Rimavské-Rima Salusany (od r. 1707). Pôvodná obec Príboj pričlenená k Rimavským Zalužanom r. 1926. Zvonica neogot. z 2 pol. 19. stor., sčasti murovaná, zvon (1890). Modlitebňa - adaptovaný dom (1992). Je tu MŠ, kamenárstvo, železničná a autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť