Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kurima

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách, na nive Tople, v nadm. výške okolo 214 m. Archeologické nálezy svedčia o slovanskom sídlisku v 7. - 8. stor. Kurima bola najstarším slovanským sídliskom v priľahlom okolí. Prvé písomné doklady o dedine pochádzajú z r. 1327 a 1329. Bola strediskom panstva, do ktorého patrili susediace dediny. Od pol. 14. stor. bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. Tamojší miestny rím. kat. kostol je dokumentovaný od začiatku 14. stor. V 14. stor. sa tu udomácnilo konanie trhu a obec sa vyvíjala ako mestečko. V 16. stor. sa tu konali aj jarmoky. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 100 roľníckych a remeselníckych domácností. V r. 1600 malo sídlisko 64 podd. domov, hostinec, mlyn a majerské hospodárske budovy, ev. kostol, faru a školu. Kurima bola vtedy najväčším mestečkom na panstve Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 44 až 29 roľníkov a remeselníkov, v r. 1828 bolo 161 domov a 1390 obyv., v r. 1900 bolo 1010, v r. 1970 984 obyv. Rím. kat. kostol pochádza zo 14. stor., bol prestavaný. V interiéri je gotická pieta, vznikla okolo r. 1425. Kaplnky pochádzajú zo začiatku 18. a 19. storočia, kaštieľ zo začiatku 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť