Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horná Štubňa

Základné údaje
Leží na styku J časti Turčianskej kotliny s Kremnickým pohorím. V chotári obce sa našiel poklad z mladšej doby bronzovej ľudu pilinskej kultúry. Na svojich majetkoch na J od Hája založili zemepáni v r. 1340 novú dedinu, ktorú v r. 1390 nazvali Novou Lehotou. Bartoš dostal dedičné richtárstvo a mal sem doviesť ďalších osadníkov. Kremničanmi bola dosídlená na nemeckom práve a v sporoch v r. 1407 bola prisúdená Kremnici až do r. 1848. V 18. stor. sa o ňu súdili Vladárovci. Železničnú trať z Handlovej do obce postavili v r. 1931 Po 2. svetovej vojne bolo nemecké obyvateľstvo vysídlené. Obyvatelia obce sa zaoberali drevorubačstvom a uhliarstvom, v 20. stor. remeslami a prácou na výstavbe železničnej trate. V r. 1946 - 1948 bola v obci výrobňa hodiniek Trima. JRD bolo založené v r. 1950 a v r. 1964 ho prevzali ŠM Turčianske Teplice. V obci sa nachádzal kameňolom a VDI Žiara. Súčasťou infraštruktúry je poštový úrad, dobre vybudovaná obchodná sieť, ambulancie lekárov a dom smútku. V obci sa nachádza MŠ a ZŠ. V areáli ZŠ sídli aj Špeciálna škola pre celý Horný Turiec. V budove bývalej školy je miestna ľudová knižnica. Obec reprezentuje krojovaná spevácka skupina karpatských Nemiek. Športovci majú k dispozícii futbalový štadión s kolkárňou a dva lyžiarske vleky. Rím. kat. kostol sv. Anny, pôvodne postavený ako protestantský na mieste staršej stavby z r. 1650, bol po prevzatí katolíkmi v r. 1673 doplnený vežou a upravovaný v 20. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť