Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ľubica

Základné údaje
Ľubica leží 2 km juhovýchodne od Kežmarku pri potoku Ľubica, ktorý priteká z Levočských vrchov. V rokoch 1974 - 1992 bola súčasťou mesta Kežmarok. Stará slovanská obec, vedľa ktorej sa po tatárskom vpáde usadili Nemci, sa spomína v roku 1251. Dosídlili ju kolonisti zo Saska. Mestské práva získala v roku 1271 listinou Štefana V. V roku 1364 získala právo usporadúvať trh raz do týždňa, od roku 1535 aj jeden výročný trh a od roku 1656 tri veľké výročné trhy. V rokoch 1412 - 1772 bola v poľskom zálohu. V meste bolo rozšírené remeselníctvo. K najstarším patrí cech súkenníkov, okrem neho boli ľubickí remeselníci organizovaní v čižmárskom cechu, tkáčskom, podkúvačskom, krajčírskom, kováčskom, remenárskom, kožušníckom, murárskom a kamenárskom, garbiarskom, mäsiarskom, debnárskom, kolárskom a spojenom cechu mlynárov a tesárov a v cechu sládkov a pivovarníkov. Známe sú jej názvy: Leibitz, Leibitzium, Libitza, Lubiza, Leibic. Ľubičania rozvíjali svoje vzdelanie už od 16. storočia v evanjelickej škole. Po roku 1876 začala Ľubica hospodársky upadať a stala sa z nej poľnohospodárska obec. Špecifický ráz obce dotvárajú pôvodne renesančné meštianske domy, trojuholníkové námestie, na ktorom v roku 1786 postavili tolerančný evanjelický kostol. Z 13. storočia pochádza rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie s románskymi pozostatkami, sochou Madony z dielne majstra Pavla z Levoče a kostol sv. Ducha, v ktorom boli v minulosti vzácne gotické oltáre, ktoré ešte pred prvou svetovou vojnou predali do Budapešti. Teodor Lubomirskí, starosta spišských zálohovaných miest, dal v rokoch 1710 - 1711 postaviť morový stĺp. V obci boli aj kúpele, ktoré vznikli v r. 1718. Boli v nich využívané sírne premene. Založením vojenského výcvikového priestoru Javorina v r. 1952 zanikli. Obec má poštu, rím. kat., gr. kat., pravoslávny a evanjelický farský úrad, 2 materské a základnú školu, praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých, zubnú ambulanciu, lekáreň, fitness centrum, kolkáreň a futbalový štadión. Kultúra je reprezentovaná v dome kultúry a obecnej knižnici. Medzi pravidelné podujatia patrí Odpustová slávnosť (15. august), výstava výtvarníkov z Ľubice a okolia-Stretnutie v Ľubici, Beh Ľubicou, Silový trojboj, Veľkonočný Kolkársky turnaj, rojkráľový stolnotenisový turnaj, Jedenástkový rozstrel, nohejbal trojíc a Prezentovanie zručných ľudí. Úspešne tu pracuje TV Ľubica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť