Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jabloňovce

Základné údaje
Ležia v Štiavnických vrchoch v kotline potoka Jabloňovka. Od r. 1950 je tu ŠPR Jabloňovský Roháč s najzachovalejšími dúbravami, javorom a hrabom v podhorskom stupni mladých vyvrelín. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska lengyelskej kultúry a eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou. Obec vznikla v r. 1943 zlúčením obcí Dolný a Horný Almáš.

Dolný Almáš: Obec sa spomína v r. 1245 (Almas), patrila kláštoru v Šahách, tunajšie mýto kláštoru v Hronskom Beňadiku, od r. 1338 panstvu Levice, od r. 1638 rod. Csákyovcov, v 19. stor. rod. Eszterházyovcov a Schöllerovcov, v 20. stor. časť majetku banskobystrickej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom.

Horný Almáš: Obec je písomne doložená v r. 1428 (Felseualmas), patrila prepoštstvu v Šahách, v 16. stor. ju obsadili Turci. V r. 1685 získali tunajšie majetky jezuiti, v r. 1776 banskobystrické biskupstvo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, od zač. 18. stor. i hrnčiarstvom a pivovarníctvom. Gotický kostol (ref.) pochádza z r. 1459 a klasicistický kostol Všechsvätých z r. 1794. Klas. kaštieľ vo Vinároch bol postavený v 1. pol. 19. stor.

V obci sa narodili: Ondrej Bošáni (1766 - 1831) matematik, astronóm a Alexander Brodský (1819 - 1901) maliar. Pôsobil tu Juraj Slávik (1859 - 1912) publicista. V r. 1891 - 1982 býval na ev. fare spisovateľ Martin Kukučín a napísal tu novelu Mišo, v ktorej je opísaný život a reč Jabloňoviec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť