Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štrba

Základné údaje
Leží na južnom úpätí Vysokých Tatier na styku Popradskej a Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 829 m. Je jednou z najvyššie položených obcí na Slovensku. Z obce je jedinečný pohľad na panorámu Vysokých Tatier na severe a hrebene a hlboké lesy Nízkych Tatier na južnom horizonte. Jej územím prechádza hranica európskeho rozvodia - do Čierneho mora tečú vody rieky Váh, do Baltického mora zas vody rieky Poprad. Názvy: Chorba, Churba, Chirbans, Sorba, Sstrba. Prvýkrát sa spomína v roku 1280, keď tu lokátor Hotta usadil pastierske obyvateľstvo a stal sa dedičným richtárom. Obec patrila Szentiványiovcom, Szmrecsániovcom a Baanovcom, trom vetvám Bohumírovho potomstva. V chotári sa nachádzajú dve zaniknuté stredoveké osady Šoldov a Hrachovisko. V Šoldove bolo v 12.-14. stor. prepošstvo a opevnený kostol, zrúcaniny sa spomínajú ešte v 19. stor. V roku 1580 tu bola píla. Za hladových rokov 1715-1717 bola Štrba jednou z najpostihnutejších dedín Liptova, odsťahovalo sa z nej 41 rodín. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, dobytka, pálením uhlia a vápna, drevorubačstvom, od 18. stor. povozníctvom, vozili rudu do železiarní v Liptovskom Hrádku. Obec sa začala vzmáhať od 19. stor. pri výstavbe tatranských kúpeľných miest. Po vybudovaní Košicko - bohumínskej železnice v roku 1871 muži zabezpečovali dopravu pre turistov zo stanice na Štrbské Pleso v lete na bričkách, v zime na saniach. Ženy a dievčatá pracovali v liečebných kúpeľoch či hoteloch. V roku 1880 sa vybudovala ozubnicová železnica z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso. Zamestnanie obyvateľov sa ani začiatkom 20. stor. nezmenilo. V súčasnosti je Štrba modernou obcou, ale môžeme tu vidieť aj tradičné zvyky, pôvodné drevenice a stodoly. Popri poľnohospodárskej výrobe sa tu rozvíja cestovný ruch, turistika, rekreácia, obchodná sieť. Ev. a.v. kostol je z roku 1784, rím. kat. kostol sv. Ondreja z roku 1884. Zachovala sa pôvodná štrbská drevenica, zrubová stavba vyhlásená za chránenú kultúrnu pamiatku spolu s lokalitou Šoldov - zaniknutou stredovekou osadou. V obci sú dve základné a dve materské školy a základná umelecká škola. Veľmi významná je folklórna činnosť - 50 rokov pracuje folklórny súbor Štrbän, 20 rokov detský folklórny súbor Štrbianček, 6 roky folklórny súbor Horec. Je tu živá tradícia odchodu chlapcov regrútov na základnú vojenskú službu, osláv veľkonočných a vianočných sviatkov v tradičnom duchu. Populárne slávnosti poézie sa tu organizujú už 67 rokov. Starosta obce je zároveň predsedom ZMOS.
M. č.: štrba, tatranská štrba.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť