Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slizké

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Obec doložená r. 1285 ako príslušenstvo hradu Blh. Názvy obce: 1285 Zyluche; 1413 Slysche; 1427 Scylische; 1773 Sliska; 1927 Slizské; maď. Szilistye R. 1413 ju nachádzame vo vlastníctve Derencsényiovcov, r. 1427 rodiny Uzovej. V 2. polovici 17. stor. patrila muránskemu panstvu, neskôr viacerým zemepánom. R. 1828 žilo v 46 domoch 337 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp., pálením vápna, zbieraním vosku, výrobou dreveného riadu a bŕd. Najstaršou pamiatkou je ev. toler. kostol postavený r. 1798 a zvonica zo zač. 19. stor. Patrí do Mikroregiónu Teplý Vrch. V chotári obce je archeologické nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť