Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vlčkovce

Základné údaje
Obec leží v podunajskej nížine, na východnom okraji Trnavskej pa­hor­katiny. Východná časť chotára je rovina na nive Dudváhu. O archeologickom význame tejto lokality svedčí osídlenie v paleolite (stanica s nálezmi aurignackej a gravettienskej industrie), sídlisko zo staršej a strednej doby bronzovej, sliezsko-plátenníckej kultúry z doby halštatskej, z doby laténskej, germánska osada z 2. - 3. stor., sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1336. Patrila panstvu Šintava, od 1817 panstvu Čeklís (Bernolákovo), ktoré tu malo mýto cez Dudváh. Majiteľmi dediny boli Pálffyovci a neskôr Esterházyovci. V 16. stor. sa tu usadili habáni, ktorým Pálffyovci prenajali mlyn a majer. Oboje v r. 1623 vydrancovali Bethlenovi povstalci. V r. 1715 mala obec 24 daňovníkov, r. 1828 552 obyvateľov. V 20 r. 20. stor. bol v obci vybudovaný cukrovar, ktorý bol v prevádzke do r. 1971. Významným rodákom z Vlčkoviec bol akademický sochár Fraňo Štefunko. V obci dodnes stojí jeho rodný dom, na ktorom sa nachádza pamätná tabuľa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť