Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Debraď

Základné údaje
Obec leží na pravej strane Bodvy na juhových. Slovenského rudohoria. Záp. časť chotára na krasovej plošine zalesnená bukom. CHKO Slovenský kras. Prvá pís. zmienka z r. 1255 (Debragh). Už pred tatárskym vpádom r. 1241 je v majetku jasovského prepošstva, a to až do zrušenia poddanstva r. 1848. V 14. stor. daná do prenájmu mešťanom z Moldavy, vinohradníctvo. V r. 1427 mal 20 usadlostí. Od osídlenia prevaha maďarského obyv. Počas tureckých vpádov a protihabsburských povstaní v 17. - zač. 18. stor. obec značne spustla. R. 1828 mal 90 domov, obyv. sa venovali poľnohospodárstvu, pastierstvu, páleniu a predaju vápna, lesným prácam. Dnešný slovenský názov sa zaviedol len v 20. r. 20. stor. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla apošt. klas. štýlu z r. 1834. Kaplnky: sv. Trojice, Sedembolestnej P. Márie. Zrúcanina kostola sv. Ladislava zo 16. stor. Min. pramene: sv. Ján a sv. Ladislav. Folklórny súbor, Detská divadelná skupina. ZO Csemadok, MŠ a obecná knižnica. Aut. zast., žel. stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť