Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rozložná

Základné údaje
Obec leží v SV časti Slov. krasu v doline potoka Rozložnica na nive a terasovej plošine. Chotár sa rozprestiera v severnej a južnej časti na vrchovine a južná časť na svahoch krasovej plošiny Koniar. Porast tvoria dubové lesy. V katastri obce sa nachádza archeologické nálezisko neolitického osídlenia, sídlisko bukovohorskej kultúry. Obec patrila k panstvu Plešivec a spomína sa už v r. 1258 ako Rususna. Patrila Bebekovcom. Od 16. stor. sa vystriedala v rukách viacerých zemepánov. V čase tureckej prítomnosti im bola poplatná. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. uhliarstvom a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., priemysle, obchode a službách. V obci sa nachádza klas. ev. a. v. kostol z r. 1801. Narodil sa tu historik Július Botto (1848 - 1926). Pôsobil tu August Horislav Škultéty (1819 - 1892), pedagóg a zberateľ ľudovej slovesnosti. Poľnohosp. pôdu využíva PPD Gočaltovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť