Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jacovce

Základné údaje
Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina. Spomína sa v r. 1244 ako Ieche, z ktorej sa vyvinula obec Veľké Jacovce. Časť obce Zemianske (Stredné) Jacovce sa spomína v r. 1390 pod názvom Kysiech a časť Malé (Dolné) Jacovce ako Kiss Jacz. Pôvodne to teda boli tri samostatné obce, ktoré v 19. stor. splynuli do jednej. Od r. 1283 obec patrila Matúšovi Čákovi. V 14. stor. sa Dolné (Malé) a Stredné (Zemianske) Jacovce konštituovali na tzv. kuriálne sídla, v ktorých sa nachádzali iba zemianske usadlosti. V r. 1389 daroval Žigmund Luxemburský Veľké Jacovce Sečianskovcom. Zemania v Zemianskych Jacovciach si svoje majetky podržali až do novoveku. Boli to Jacovskovci, Držkovskí, Sílešovci, od 16. stor. Dežerickovci, Borčániovci. Baronajovci, Kolečániovci. Pokadyovci a Dubnickí. Po r. 1526 sa vlastnícke vzťahy vo Veľkých Jacovciach menili v súlade so zmenami na topoľčianskom panstve. Po 2. svet. vojne bol veľkostatok Stummerovcov skonfiškovaný a rozparcelovaný. Obec bola v r. 1951 úplne elektrifikovaná. V rokoch 1976 -1990 bola súčasťou Topoľčian. Po osamostatnení nastal v obci ďalší rozvoj, pod ktorý spadá rekonštrukcia budovy obecného úradu (1994), výstavba nového kostola, rozvoj súkromného podnikania. V obci je neštátne zdravotnícke zariadenie s ambulanciami praktických lekárov pre dospelých, deti a stomatologickou. Základnú školu v Jacovciach navštevujú žiaci z Jacoviec, Tesár a Kuzmíc. Kostol navštívenia Panny Márie pôvodne gotický asi zo 14. stor., bol v r. 1680 a v 18. stor prestavaný. Z obce pochádzal významný národnokultúrny pracovník Ján Klempa Jacovský (1839 - 1894) a narodil sa tu Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský, metropolita Slovenska (9. 10. 1933).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť