Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemianske Sady

Základné údaje
Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny v plytkej dolinke potoka Jác. Obec sa spomína ako dedina kráľovských trubačov v r. 1156 pod názvom Kurt. Koncom 14. stor. majetky v obci mal aj ostrihomský arcibiskup. Zemianske Sady od stredoveku sa vyvíjali ako šľachtická dedina. Majetky tu mali príslušníci viacerých šľachtických rodín, medzi nimi Ghyczayovci, Zayovci, Eszterházyovci a v 19. stor. Appelovci. V r. 1869 v obci bývalo 464 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., ale silnú tradíciu tu malo aj vinohradníctvo. Od r. 1952 v obci je stredné poľnohospodárske odborné učilište. V obci sa nachádza rím. kat. kostol Panny Márie Ružencovej postavený v r. 2000, zaujímavosťou je osvetlenie cez strechu. V obci je ZŠ s MŠ, konzerváreň a pražiareň kávy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť