Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slavec

Základné údaje
Leží v Slov. krase v úzkej kaňonovitej doline rieky Slaná. Chotár sa rozprestiera medzi strmými svahmi Plešiveckej a Silickej planiny. Je bohatý na rôzne krasové formy. Nachádza sa tu Gombasecká jaskyňa s mohutnou vyvieračkou. Svahy sú zarastené sutinovým lesom s prevahou hraba a buka. V katastri obce sa našlo paleolitické a neolitické osídlenie bukovohorskej kultúry. Samotná obec vznikla v 13. storočí vyčlenením z Brzotína. Spomína sa v r. 1320 ako Zalouchhaza, keď bola predmetom sporu medzi Mariássyovcami a Bebekovcami. V 14. stor. patrila Bebekovcom. V 16. stor. sa členila na sedliacku a valaskú časť a patrila viacerým zemianskym rodom. Naposledy až do r. 1945 Andrássyovcom. Podobným osudom prešli aj blízka obec Vidová, od r. 1961 patriaca samosprávne k Slavcu a osada Gombasek, ktorá je jeho miestnou časťou. V 16. - 17. stor. boli všetky vystavené tureckým nájazdom a drancovaniu cisárskych vojsk. V 19. stor. tu pracoval hámor Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej vznikla huta a elektráreň. V r.1938 - 1945 bola obec spolu s osadami pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., pastierstvom, pálením vápna a prácou v hute. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v priemysle, obchode a službách, v poľnohosp. a doprave. V Slavci sa nachádza got. ref. kostol , prestavaný v r. 1801 v klas. slohu. V Gombaseku je zrúcanina got. kláštora a kostola z r. 1371 a baroková sýpka z 2. pol. 18. stor. V časti obce Vyšný Hámor sa zachovali pôvodné budovy areálu hámra. Vo Vidovej sa nachádza kostol ref. cirkvi. Je tu Gombasecká jaskyňa, ktorá je sprístupnená verejnosti. Istý čas sa využívala aj na speleoterapiu. Od r. 1955 sa tu každoročne organizuje Celoslovenský festival Maďarov žijúcich na Slovensku.
M.č.: slavec, vidová.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť