Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lupoč

Základné údaje
Leží na SZ okraji Lučenskej kotliny v doline Polichnianskeho potoka. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1333 ako Lwpoch. Chotár tvoria mladotreťohorné uloženiny, ryodacitové a andezitové tufy a i. Nachádzajú sa tu pseudojaskyne a nepreskúmané hradisko Pohanský vrch. Územie je zalesnené dubovými a bukovými lesmi s bohatstvom flóry a fauny. Vyskytuje sa tu bocian čierny a netopiere. Patrila Haličskému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. neskôr povozníctvom a spracúvaním dreva. V obci bol aj mlyn. V chotári sú základy kostolíka Antona Paduánskeho z r. 1696 a pustovne na lokalite Antolík v lese. Kultúrnou pamiatkou v obci je murovaná zvonica z r. 1886 so zvonmi z r. 1701, 1886 a 1921. Ev. a. v škola bola otvorená v r. 1770. Budova stojí dodnes. Zachovalá je aj ľudová architektúra. V obci sa nachádza kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko. Obec patrí do mikroregiónu Novohradské Podzámčie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť