Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Muráň

Základné údaje
Leží na JV časti Slov. rudohoria. Chotár rozdeľuje muránska tektonická línia. Prvá pís. zmienka o hrade v tejto lokalite pochádza z r. 1271 v podobe castrum Mwran. Roku 1321 sa píše o území bez sídla a až v r. 1427 sa spomína sídlo Moranalya (Muránske Podhradie). Hrad Muráň bol postavený v 13. stor. ako kráľovský strážny hrad na brale Cigánka vo výške 935 m. Je jedným z najvyššie položených hradov na Slovensku. Význam hradu sa zvýšil najmä v čase pôsobenia Jána Jiskru z Brandýsa v Gemeri v tridsiatych r. 15. stor. Jiskrovci hrad opevnili a stal sa ich zhromaždišťom. Roku 1461 ho získal Štefan Zápoľský a hrad sa stal sídlom panstva. V 1. pol. 16. stor. sa dostal do rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu - r. 1549. V 17. stor. Muráň spravovali Széchyovci a Wesselényiovci. Najväčší rozmach zaznamenal počas života Márie Széchyovej, ktorú pre jej krásu označovali ako Muránska Venuša. R. 1666 bol hrad obsadený po odhalení sprisahania Wesselényiho proti kráľovi Leopoldovi I., r. 1702 vyhorel a obnovený po požiari bol iba čiastočne. V 18. stor. hrad dvakrát vyhorel a koncom stor. už nebol obývaný. V súčasnosti je zrúcaninou so zachovalým areálom a vstupnou bránou a vežou. Na území hradu sa zachovali základy gotického paláca, fragmenty obvodového muriva a niektorých vedľajších stavieb. Na význame jej pridávali železné bane, hámre a huty. Obyv. sa zaoberali aj výrobou dosák a šindľov a chovom oviec a koní. Z histórie je známa bitka pri Muráni medzi maďarským vojskom a slovenskými dobrovoľníkmi, ktorá sa odohrala 26. 2. 1849. V 19. stor. pracovala v obci manufaktúra na kameninu založená okolo r. 1823 a píla a obyv. sa naďalej aj v nasledujúcom stor. venovali práci v lesnom hospodárstve, povozníctvu a chovu dobytka, v 2. pol. 20. stor. najmä v žrebčíne známom chovom plemenných koní. Počas 2. sv. vojny sa obyv. masovo zúčastnili v odbojovej činnosti a výstavbe partizánskeho letiska na Veľkej lúke. Obec vyznamenaná Radom Červenej hviezdy, Duklianskou pamätnou medailou, pamätnou medailou SNP, inštalovaný je Pomník padlým v SNP z r. 1958. Z hist. zástavby sa v obci zachoval bývalý coburgovský klas. kaštieľ z r. 1800, ktorý je dnes sídlom obecného úradu, barokovo-klas. katolícka fara z r. 1801 a neogotický rím. kat. kostol sv. Juraja z r. 1893. Z 18. stor. pochádza rokoková prícestná socha sv. J. Nepomuckého. V Muráni sa narodil publicista a hudobník J. Bahéry (1844 - 1931), kameraman a fotograf J. Cifra (1929 - 1959), historik, publicista, cirk. hodnostár J. Danielik (1817 - 1888), biograf a úradník J. Danielik (1821 - 1886).V súčasnosti je obec začlenená do Mikroregiónu Muránska Planina. V obci sa nachádza ZŠ s MŠ, praktický lekár, obecná knižnica, fitness centrum. Pôsobia tu spolky: Jednota dôchodcov, Zväz protifašistických bojovníkov, ZPOZ, Ženská spevácka skupina "Levenda", TJ TATRAN Muráň. V obci je vybudovaný vodovod, obec je plynofikovaná, vo výstavbe je ČOV. Každoročne sa v obci koná "muránske Ródeo" a zimný prechod Muránskou planinou, a iné turisticko športové aktivity. Nielen pre turistov je k dispozícii Informačný dom s prístupom na internet.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť