Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gabčíkovo

Základné údaje
Leží v strede Žitného ostrova, neďaleko rieky Dunaj. Je pohraničnou obcou. V jej chotári sa nachádza lužný les, v ktorom rastú vŕby, topole, jelše, duby. Najstaršia písomná správa o obci v tvare Bews pochádza z r. 1264. Skôr bola obec majetkom kráľovnej Márie, v r. 1264 ju kráľ daroval Lotharovi, synovi Amadé. Už v r. 1355 dostali od kráľa Ľudovíta synovia Jána, a to Amadé, Lothar, Štefan a Mikuláš povolenie na konanie týždenných trhov v dedine. Ďalšiu výsadu na konanie trhov pre obec udelil kráľ Matej v r. 1468. V 16. stor. sem prišli nemeckí kolonisti. Rodina Amadé zostala najvýznamnejším zemepánom až do polovice 19. stor. Po vymretí rodu po meči majetok dedili Űchtritzovci. V r. 1869 žilo v mestečku 2351 obyvateľov. Ku kultúrnym pamiatkam v obci patrí rím. kat. kostol sv. Margity Antioch. Pôvodný gotický kostol bol postavený v druhej polovici 14. stor., neskôr bol niekoľkokrát prestavaný. Zachoval sa v neobarokovej forme, ktorú získal pri prestavbe v r. 1886. Z pôvodného kostola sa zachovalo jedno ostroluké okno a neskorogotický portál. Kaštieľ Amadéovcov vznikol z pôvodného stredovekého sídla. Po viacerých dôkladných úpravách dnešnú podobu nadobudol v 18. stor. Pri kaštieli je chránený park, sú v ňom cenné porasty. V chotári Gabčíkova, 3 km na juh leží ďalší kaštieľ, ktorý dali postaviť Amadéovci ešte v 18. stor. Bol upravený v klasicistickom slohu. V meste je aj synagóga, pochádza z konca 19. stor. Dnes je obec známa vďaka najmä Vodnému dielu Gabčíkovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť