Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Borčany

Základné údaje
Ležia v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, vo V podhorí Považského Inovca. Stred obce sa nachádza vo výške 195 m n. m. Obecný chotár sa rozkladá po oboch brehoch Višňového potoka, patrí medzi najmenšie v okolí. Višňový potok bol oddávna hranicou medzi Trenčianskou a Nitrianskou stolicou, delí obec na dve časti. Dnes je chotár odlesnený s poľnohosp. kultúrami je chudobný na zver. Obec sa spomína v tzv. Zoborskej listine kráľa Kolomana v ohraničení majetkov nitrianskeho biskupstva z r. 1113 ako BORSCAN. V stredoveku boli významnou obcou, patriacou nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemanom. Zmienka o fare je už v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-1337. Väčšina obyv. sa živila poľnohosp. Časť bola deputátnikmi a poľnohosp. robotníkmi na veľkostatkoch. JRD zal. v r. 1956 sa zlúčilo s JRD Rybany. Takmer všetko ekonomicky aktívne obyvateľstvo musí za prácou dochádzať do Bánoviec, Trenčína. Bez zdravotníckeho strediska, i školy, kult. dom všestranne využívaný. Ranogotický rim. kat. kostol, postavený v 2. pol. 13. stor., prestavaný r. 1850 a v 20. stor. Zachovaná hmota celej kostolnej veže, murovanej z lomového kameňa. V obci budujú Areál zdravia, v pláne rekreačná zóna s obecným parkom. Obec je členom mikroregiónu Suchodolie, v rámci neho plánujú z rozpočtu EÚ vybudovať kanalizáciu s napojením na ČOV v Ostraticiach, novú bytovú výstavbu. V obci sa narodil K. Adda, geológ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť