Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prečín

Základné údaje
Obec leží na ľavej strane Váhu uprostred Domanižskej doliny, na sútoku riek Domanižanka a Bodianka. V miestnej časti Zemianska Závada sa nachádzajú skalné útvary s malými jaskyňami, prístupné z cyklistickej trasy. V r. 1994 bola vyhlásená prírodná pamiatka Prečínska skalka s morfologicky hodnotným súborom skalných útvarov vyvetrávajúcich do tvaru skalných veží, bášt, stĺpov, výklenkov. Katastrálne územie obce sa nachádza v CHKO Strážovské vrchy. Na území obce sa našli sídliskové nálezy halštatskej a púchovskej kultúry, z doby laténskej a rímskej, slovanské z doby veľkomoravskej z 10. - 12. storočia. Obec sa spomína v roku 1385 ako Prychen. Pracovali v lesoch a v poľnohosp. V čase SNP bol v obci štáb partizánskej skupiny Popova. V obci je rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie, pôv. gotický, koncom 16. a zač. 17. storočia renesančne upravený, v rokoch 1737 - 1798 barokovo prestavaný, v 19. storočí prístavba predsiene. Baroková kaplnka z roku 1758, zasvätená sv. Anne, upravená koncom 18. storočia. Prečín žije futbalom - TJ Partizán (predtým Sokol). V 70-tych rokoch 20. stor. mali v obci raritu - ženskú jedenástku.
M. č.: prečín, zemianska závada.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť