Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kravany nad Dunajom

Základné údaje
Obec sa nachádza na podunajskej nížine. Leží na ľavobrežnom vale Dunaja. Južná časť chotára je nivná rovina so stopami niekdajších ramien a poriečnymi valmi s lužným lesom. Na severnej časti sa nachádzajú nízke terasy. Má nivné a lužné pôdy. Južnú hranicu obce tvorí tok Dunaja. Oblasť bola trvale osídlená už od neolitu. Bolo tu objavené sídlisko z doby rímskej. Kravany sa prvýkrát spomínajú v r. 1245, keď Péter Köbölkúti predal svoj tunajší majetok majstrovi Miklósovi. Dôležitosť obce bola aj v tom, že pri nej bol brod cez Dunaj. Počas 2. svetovej vojny, 6. januára 1945, sa pri Kravanoch odohrali prudké boje medzi nemeckou a sovietskou armádou. Obyvateľstvo sa zamestnávalo poľnohosp., rybolovom a pracovali na plávajúcich mlynoch. Kravany je možné nazvať obcou kaštieľov. Pri kostole stál hrádok Karvaiovcov, opevnená kúria s vodnou priekopou. Najstaršiu kúriu na najvyššom bode Kravian dal v r. 1695 postaviť Sándor Nedecký, bola zničená v r. 1707 cisárskym vojskom. V tejto kúrii sa zdržoval František Rákoczi II. a jeho generál Ján Bottyán. Kaštieľ Szarvasiovcov je z 1. pol 19. stor., Kuzmikov secesný kaštieľ z r. 1908, klasicistická kúria Kondého, najväčší kaštieľ z poslednej štvrtiny 19 stor. postavený Sándorom Braunom a kúria Bottkovcov na Mária majeri. Zo sakrálnych pamiatok je to rím. kat. kostol Blahoslavenej panny Márie z r. 1232, v r. 1712 barokovo obnovený.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť