Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Detvianska Huta

Základné údaje
Obec leží v J časti Slov. rudohoria. Chotár tvorí veporské kryštalinikum, biotický granodiorit, minerály albit, epidot, drobné chlority, kremeň a pyrit. Kremenná žila pri Jasienke má mocnosť 6 m a dĺžku 100 m. Mimo obce je prameň minerálnej vody nazývaný Mikulášsky. V okolí obce sú značné lesné plochy. Stají tu chránený strom - lipa veľkolistá je 36 m vysoká s obvodom 560 cm, a vekom vyše 300 rokov. V lokalite pri Šulekovcoch je tiež CHS buk vysoký 32 m s obvodom 590 cm, CHS smrekovec opadavý má výšku 30 m a obvod 310 cm.

Obec vznikla v r. 1761 z detvianskych lazov Komárna a Bratkoviec a z osady pri sklárni. Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom. V r. 1808 mala obec názov Mikulássová, od r. 1920 Detvianska Huta.
Je tu živoèíšne stredisko po¾nohosp. družstva.

Kat. kostol Nanebovzatia panny Márie bol postavený v r. 1843 so zvonom z r. 1881. Kaplnky z 19. stor. sú uprostred obce a v osade Bratkovica. Prícestné vyrezávané drevené kríže sú za obcou.

Je tu MŠ, ZŠ s izbou ľudových tradícíí a knižnica. Obyvatelia v rámci kultúry hrajú ochotnícke predstavenia, udržujú folklórne tradície či už nosením ľudového odevu, sláčiková hudba, zrubové domy. Lyžiarsky vlek, Ranč Hafernik jazda na koňoch. V obci je pošta a spojenie s okolitými obcami a okresným mestrom zabezpečujú autobusy.
M. č.: Bratkovica, Detvianska Huta, Komárno, Vrchdobroč, Žabica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť