Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turany

Základné údaje
Nachádzajú sa v SV časti Turčianskej kotliny, v predhorí fatranskej časti Malej Fatry. Z 9. stor. je tu doložené pohrebisko Na mohylkách pri cintoríne. Obec je nepriamo doložená v r. 1332, kedy sa spomína turiansky farár Tomáš, z kostola sv. Mikuláša. V r. 1397 im udelil Žigmund mestské výsady. R. 1405 bolo mestečko oslobodené od platenia mýta. Obyvatelia obce sa zaoberali pastierstvom, prácou v lesoch, remeslami, v 2. pol. 19. stor. v obci postavili tehelňu a parnú pílu. Počas 2. svetovej vojny bol vybudovaný drevársky závod, z ktorého neskôr vznikol podnik na výrobu stavebnostolárskych výrobkov. V obci sa nachádza drevospracujúce družstvo Snaha. JRD bolo založené r. 1952, r. 1966 odčlenili pôdu pre ŠM Turany, teraz AFG Turčianske Teplice. Vybudovali sa tu služby, byty a kultúrne zariadenia, ďalej nová budova obecného úradu, nákupného strediska, Domu služieb, pohostinstva a Domu smútku. V obci sa nachádzajú 2 materské a 1 základná škola, Stredné odborné učilište drevárske. Prvé slovenské ochotnícke divadlo zahrali r. 1862, divadelné ochotnícke tradície siahajú ešte do 90 r. 20. stor. V obci sa nachádza ranogotický rím. kat. kostol sv. Gála, z konca 13. stor., v r. 1636 - 1639 opravovaný po požiari. Pred kostolom je postavená renesančná zvonica. Kostol ev. a. v. bol postavený v r. 1786, bol poškodený povodňou v r. 1813, ktorý zbúrali v r. 1932 a nový chrám bol postavený v r. 1932 - 1934. V obci sa narodil M. Bazovský, nár. umelec akad. maliar.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť